Geneeskundige verklaring

Regelmatig krijgen wij het verzoek een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever of school. Wij hanteren het door de KNMG opgestelde advies: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Desgewenst kunt u het formulier ‘ Toelichting bij weigering verklaring’ van de KNMG bij de balie ophalen. Of u kunt een onafhankelijk arts vragen een verklaring te schrijven.