Praktijkinformatie

Openingstijden/ telefoonnummers

Praktijk: 023-5 37 06 98
Werkdagen tussen 08:00-12:00 en 13:30-16:00 uur. Optie 1 alleen bij een spoedgeval.

Faxnummer: 023-5 37 60 78

Huisartsenpost: 023-224 2526
bij spoedgevallen na 17:00 uur en in het weekend. (www.spoedpost.com)

Spreekuren

Het spreekuur is alleen op afspraak.

De assistente kan u vragen naar de aard van de klacht, voornamelijk om in drukke periodes het spreekuur goed te kunnen plannen. Wilt u meer dan één probleem met de arts bespreken of verwacht u meer tijd nodig te hebben, maakt u dan een dubbele afspraak.

Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd worden. Wanneer u – zonder af te zeggen – een afspraak niet nakomt, kan de praktijk het consult bij u in rekening brengen.

Visites

Huisbezoeken graag aanvragen vóór 10:30 uur bij de assistente (dat geldt vanzelfsprekend niet voor spoedvisites).

Telefonisch spreekuur

Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken, kunt u in de ochtend contact opnemen met de assistente. Zij noteert uw naam, telefoonnummer en de reden van het gesprek.

De dokter belt u tussen 12:00–13:00 uur terug.

Ook is het mogelijk om een bericht in te spreken via 023-5 37 06 98  en kies voor optie 4. Belt u voor 11:00 uur, dan wordt u dezelfde dag nog terug gebeld. Na 11:00 uur? Dan belt de huisarts u de volgende werkdag terug.

Recepten

Herhaalmedicatie kunt u bestellen via onze receptenlijn 023-5 37 06 98, optie 2 (24 uur per dag, 7 dagen per week)
Recepten die op werkdagen vóór 11:00 uur zijn besteld kunnen de volgende dag worden opgehaald bij de apotheek.

Voor herhaalrecepten kunt u ook contact opnemen met de assistente.

Inzage patiëntendossier in de vakantie waarneming.

Collega huisartsen kunnen tijdens vakanties uw patiëntendossier inzien, wanneer u hen belt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Inzage patiëntendossier bij de huisartsenpost.

Per 1 januari 2015 kan de huisartsenpost niet meer automatisch het inkijken in uw medische gegevens. Alle patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk moeten aangegeven hebben of  zij het dossier open wil zetten of gesloten willen houden. Uw keuze heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de huisartsenpost.  De inzage geldt  alleen voor de huisartsenpost in regio Kennemerland. Specialisten in het ziekenhuis of andere zorgverleners krijgen geen inzage. U kunt uw keuze op de praktijk aangeven of door het formulier in te vullen.
Ook als u kiest om het dossier gesloten te houden moet dit bekend zijn bij de praktijk.

Praktijkondersteuner somatiek.

Op  dinsdag en woensdag om de week (oneven weken wel) is de praktijkondersteuner somatiek aanwezig. Zij ondersteunt de huisarts bij de controles van patiënten met diabetes, COPD, astma en hart en vaatziekten. Ook de praktijkondersteuner werkt op afspraak.

Praktijkondersteuner ggz.

Op vrijdag is de praktijk ondersteuner ggz aanwezig. Zij begeleid mensen met psychische klachten en  zal zo nodig kijken of er verder hulp noodzakelijk is. U kunt via de assistente een afspraak bij haar maken of u wordt verwezen door de huisarts.

Assistente

Bij de assistente kunt u naast medische en administratieve vragen, elke ochtend terecht voor: urineonderzoek (graag inleveren vóór 11:00 uur), bloeddrukmeting, injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, hechtingen verwijderen, maken van uitstrijkjes en het verbinden van wonden. Belt u van te voren, zodat de behandelkamer beschikbaar is.