Rijbewijskeuring

Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan.

Toch doen wij geen rijbewijskeuringen. Wij vinden dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijk arts.